oznaczenia pojazdów

Od 1999 roku stosowany jest pięcioznakowy system numeracji składający się z dwóch liter oraz trzech cyfr.

Pierwsza litera oznacza nazwę zajezdni, w której obsługiwany jest pojazd:
B - Stacja Obsługi Bieńczyce
D - Stacja Obsługi Wola Duchacka
H - Stacja Obsługi Nowa Huta
O - Ośrodek Szkolenia
P - Stacja Obsługi Płaszów
R - Stacja Obsługi Podgórze
Z - Tabor historyczny

Druga litera oznacza typ pojazdu:
A - Autosan H6-06, Autosan H6-20 (do 2009), Autosan M09LE Sancity (od 2009), Jelcz M083C Libero (od 2008)
B - Man B4 (do 2009), Lohner c3 (od 2004)
C - Mercedes-Benz O530G (od 2008)
D - Jelcz M181MB, Jelcz M181MB/3 i Jelcz M182MB
E - Man SG242 (do 2001), Scania CN113ALB, Scania CN94UA 6x2/2, Scania N94UA Castrosua CS.40 (od 2006)
F - Jelcz M120 (do 2008), Düwag GT8S (od 2009)
G - Man GT6 (do 2012), PESA 2014N Krakowiak
H - Ikarus 260.04 (do 2000), Jelcz M081MB/3 Vero, Solaris Urbino 18 Hybrid
J - Jelcz M121M, Jelcz M121MB, Jelcz M121M/4 Mastero CNG (od 2006)
K - Ikarus 280.26 (do 2007), Düwag N8S, Man N8S-NF, N8C-NF (od 2006), autobusy elektryczne
L - Rotax/MPK EU8N (od 2009)
M - MAN NG313 (od 2001), MAN SG242 (od 2002)
N - Neoplan 4020 (do 2011)
O - Mercedes O530 (od 2011)
P - Bombardier NGT6, Bombardier NGT6-2 (od 2003)
R - Solaris Urbino 18 (od 2005), Solaris Urbino 18 MetroStyle (od 2014)
S – Scania CN113CLL, Scania CN94UB
T - Pojazd techniczny
U – Solaris Urbino 12 (od 2004)
W - Lohner E1, SGP E1 (od 2004)
V - Pojazd historyczny
X - Konstal/Protram 405N-Kr
Y - Bombardier NGT8, Newag 126N Nevelo
Z - Konstal 105N (do 2010), Konstal 105Na, Konstal 105Nb, Konstal 105NaD

Pozostałe trzy cyfry oznaczają numer inwentarzowy pojazdu.
W oficjalnych pismach przedsiębiorstwa stosuje się taki system zarówno dla autobusów jak i dla tramwajów. Autobusy posiadają oznaczenia, wg opisywanych powyżej schematów.
Na przykład pojazd #PR738 to Solaris Urbino 18 III z zajezdni Płaszów, o numerze inwentarzowym 738.

Również prywatny przewoźnik, jakim jest firma Mobilis, stosuje oznaczenia według schematu MPK. Podczas wykonywania zlecenia (zgodnie z umową z ZIKiT) w latach 2008-2013, po mieście kursowały pojazdy z podanymi poniżej oznaczeniami.
Pierwsza litera M od nazwy firmy, druga okreslająca markę pojazdu:
B - Iveco TurboDaily 45-12, Mercedes 310D
I - Irisbus Citelis 12M
M – Maz 203.067
R - Solaris Urbino 18

W 2011 roku, na stanie firmy były dwa pojazdy Solbus SM12 Solcity z oznaczeniem S. Wszystkie pojazdy firmy Mobilis (poza Iveco TurboDaily i Mercedesem 310D) posiadały oznaczenie cyfrowe zaczynające się od 9. Z dniem 01.08.2014r. weszła w życie nowa umowa pomiędzy ZIKiT a firmą Mobilis. Do obsługi linii 102, 109, 120, 138, 142, 152, 153, 159, 178, 193, 352 i 502 zakupiono nowe pojazdy, które otrzymały następujące drugie litery okreslające markę pojazdu:
C - Mercedes-Benz Conecto G
Z - AMZ CS10LF, AMZ CS12LF

Do 2015 roku, mimo wprowadzenia w 1999 roku nowego systemu numeracji, tramwaje numerowane były według innej zasady (jednak w oficjalnych pismach stosowano oznaczenia pięcioznakowe). Po roku 1999 postanowiono nie zmieniać istniejących już numerów pojazdów szynowych i stosowano trzycyfrowy system oznakowania. Po wprowadzeniu do ruchu nowych wagonów typu NGT6 (w 1999 roku), zapoczątkowano również system numeracji czterocyfrowej.

Poniżej przedstawione zostały oznaczenia stosowane po 1999 roku:
1xx - Man T4 (do 2005), Man GT6 (do 2012), SGP/Lohner E1 (od 2004)
2xx - Konstal 102Na (do 2001), SGP/Lohner E1 (od 2013)
3xx - Konstal 105Na
4xx - Konstal 105Na
5xx - Lohner c3 (od 2004), Man B4 (do 2009)
6xx - Konstal 105N (do 2008), Lohner c3 (od 2013)
7xx - Konstal 105Na
8xx - Konstal 105Na
9xx - Konstal 105Na
2xxx - Bombardier NGT6 (#2001-2014), Bombardier NGT6-2 (#2015-2050), Bombardier NGT8 (#2051-2074)
3xxx - Düwag GT8S (#3038-3065), Düwag N8S/Man N8S-NF (#3071-3081; #3082), Rotax/MPK EU8N (#3008-3037)
4xxx - Konstal/Protram 405N-Kr (#4001)

Na początku czerwca 2015 roku postanowiono (po ponad 16 latach) ujednolicić system stosowany na autobusach i na tramwajach. W przeciągu paru dni od 3 czerwca 2015r. przenumeorwano wszystkie wozy stosując system numeracji składający się z dwóch liter oraz trzech cyfr (zgodnie z wykazem podanym na początku strony).
Na przykład pojazd #HX999 to Konstal/Protram 405N-Kr z zajezdni Nowa Huta, o numerze inwentarzowym 999.

Pozostawiono jednak oznaczenia dla pojazdów historycznych, które posiadają na burtach numery z okresu kursowania danego wozu (w systemie wewnętrznym przedsiębiorstwa dodane są odpowiednie oznaczenia literowe (Z i V)).

info

Opracowanie: Michał Smajdor

Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1987,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1988,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990,
» Krakowski Autobus - w 75 lecie uruchomienia stałych linii autobusowych w Krakowie, Waldemar Brzoskwinia, Jacek Kołodziej, Muzeum Inżynierii Miejskiej 2002,
» Komunikacja Autobusowa w Krakowie 1927-2007, praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kołodzieja, Kraków 2007,
» Krakowskie Tramwaje, Jacek Kołodziej, Rybnik 2010