oznaczenia przystanków

Przystanek to miejsce zatrzymania i postoju pojazdu komunikacji miejskiej w celu umożliwienia pasażerom wejścia/wyjścia z pojazdu. W celu jego oznaczenia stosowane były i są charakterystyczne tablice z symbolami bądź opisami.

zobacz także:

Obecnie stosuje się znaki drogowe D-15 oraz D-17 odpowiednio dla przystanku autobusowego i przystanku tramwajowego.

Znak D-15 Przystanek autobusowy
Znak D-15 Przystanek autobusowy
Znak D-17 Przystanek tramwajowy
Znak D-17 Przystanek tramwajowyOznakowanie przystanku autobusowo-tramwajowego.


Przystanek autobusowy i tramwajowy.
Po lewej oznakowanie wraz z tabliczkami liniowymi i rozkładem na słupie, po prawej na wiacie.


Przystanek autobusowy i tramwajowy z zastosowaniem pełnowymiarowych znaków drogowych D-15 i D-17.

Na znakach tych pojawiają się również różne symbole.
Na niektórych przystankach zobaczyć można znak D-15 bądź D-17 z symbolem A lub T - miniaturką znaku przystankowego stosowanego do połowy lat `90.

Przystanki "na żądanie" opatrzone zostały oznaczeniem "n/ż". Na tego typu przystankach zatrzymują się pojazdy po ówczesnym zasygnalizowaniu zatrzymania, machając ręką - stojąc na przystanku, lub za pomocą przycisku - znajdując się wewnątrz pojazdu.

Oznaczenie czasowe, np. "8:00-16:00" oznacza że przystanek funkcjonuje tylko w określonych godzinach, jako stały lub na żądanie.


Widoczny na zdjęciu przystanek Kopiec Wandy oznakowany jako zwykły (dla linii 21) i na żądanie (dla linii 17).

Stałym elementem są także tabliczki z numerem, które oznaczają numer linii autobusu bądź tramwaju zatrzymującego się na danym przystanku. Jeszcze po 2000 roku stosowano tabliczki metalowe z malowanymi od szablonu cyframi. Od 2010 roku juz na wszystkich przystankach stosuje się elementy z plexi z wyklejanymi cyframi. Kwadratowe tabliczki w kolorze biały oznaczają linie zwykłe zarówno kursujące po Krakowie, jak i za jego granicami.

Linia tramwajowa nr 7 Linia autobusowa nr 164

Tabliczki z tłem w kolorze żółtym oznaczają numer linii autobusu bądź tramwaju jadącego po tymczasowo zmienionej trasie.

Linia tramwajowa nr 21 Zmiana trasy Linia autobusowa nr 250 Zmiana trasy

Stosowane są również białe tabliczki z czerwonymi cyframi. Do 1999 roku takie oznaczenia posiadały linie autobusowe pospieszne. Obecnie oznacza się tak linie kursujące tylko w niedziele i święta.

Linia tramwajowa nr 0 Krakowska Linia Muzealna Linia tramwajowa nr 40

Linie autobusowe nocne charakteryzują się czarnym tłem i białymi cyframi.

Linia autobusowa nocna nr 610 Linia autobusowa nocna aglomeracyjna nr 904

Tabliczki z tłem w kolorze niebieskim pojawiają się na przystankach w okresie dnia Wszystkich Świętych i oznaczają numer linii specjalnej autobusu bądź tramwaju kurusjącego w pobliże cmentarzy.
Zaczęto je stosować w 2000 roku w chwilu uruchomienia linii 9x i 9xx.

Linia tramwajowa cmentarna nr 91 Linia autobusowa cmentarna nr 901

W 2011 roku zmienione zostały numery linii z 9x i 9xx na 8x i 8xx, gdyż kolidowały z numeracją linii autobusowych nocnych aglomeracyjnych. Czarny kolor cyfr zmieniony został na bardziej widzoczny - biały.

Linia tramwajowa cmentarna nr 81 Linia autobusowa cmentarna nr 801

W 2010 roku na tabliczkach linii autobusowych kursujących do Lotniska w Balicach pojawił sie piktogram samolotu.

Linia autobusowa nr 208 Linia autobusowa nocna aglomeracyjna nr 902

Często obok numeru linii (w szczególności linii tramwajowej) stosuje się również tabliczkę ze strzałką kierunkową, która określa kierunek w którym kursuje dana linia.
Strzałka kierunkowa


Obecnie w Krakowie oznaczenia numeru linii określa się według zasady:

zakres numerów rodzaj linii
0-39Linie tramwajowe dzienne
40-49Linie tramwajowe dzienne, wspomagające
50-59Linie tramwajowe KST
60-69Linie tramwajowe nocne
70-79Linie tramwajowe zastępcze
80-89Linie tramwajowe cmentarne
100-199Linie autobusowe miejskie
201-299Linie autobusowe aglomeracyjne
301-399Linie autobusowe aglomeracyjne przyspieszone
400-499Linie autobusowe wspomagające
501-599Linie autobusowe przyspieszone
601-699Linie autobusowe nocne
700-799Linie autobusowe zastępcze
801-899Linie autobusowe cmentarne
902-915Linie autobusowe nocne aglomeracyjne


Na przystankach zobaczyć można również takie tablice informacyjne:

Przystanek podwójny

"Przystanek podwójny"
oznacza, że na przystanku mogą zatrzymać dwa pojazdy (dwa autobusy, bądź dwa składy tramwajowe) i równocześnie otworzyć drzwi w celu wymiany pasażerów. Taki sposób wymiany pasażerów na większych punktach przesiadkowych zastowosano poraz pierwszy w 2005 roku.

Przystanek początkowy i końcowy


"Przystanek początkowy i końcowy"
pojawia się na przystankach na pętlach (końcówkach) gdzie w tym samym miejscu dana linia zaczyna i końcy trasę. Na osobnych przystankach widnieją równiez tablice "Przystanek początkowy" i "Przystanek końcowy".

Przystanek dla wsiadających Przystanek dla wysiadających

"Przystanek dla wsiadających" i "Przystanek dla wysiadających".
Za pomocą tych tablic oznacza się odpowiednio Przystanek dla wsiadających i wysiadających w przypadku odrębnych przystanków na pętli.

Przystanek techniczny

"Przystanek techniczny".
Oznacza miejsce, w którym możne zatrzymać się autobus bądź tramwaj w celu krótkiego postoju z powodu nietypowych uwarunkowań organizacyjno-ruchowych.

Strefa Aglomeracyjna

"Strefa Aglomeracyjna" lub "Strefa Podmiejska".
Oznacza się taką tabliczką przystanek znajdujący się poza granicami miasta Krakowa.

Przystanek nieczynny

"Przystanek nieczynny".
Pojawia się na przystankach czasowo lub stale wyłączonych z eksploatacji.

info

Opracowanie: Michał Smajdor

Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1987,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1988,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990,
» Krakowski Autobus - w 75 lecie uruchomienia stałych linii autobusowych w Krakowie, Waldemar Brzoskwinia, Jacek Kołodziej, Muzeum Inżynierii Miejskiej 2002,
» Komunikacja Autobusowa w Krakowie 1927-2007, praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kołodzieja, Kraków 2007,
» Kronika krakowskich linii tramwajowych 1882-2007, J. Osman, J. Koźmic, Kraków 2008
» Krakowskie Tramwaje, Jacek Kołodziej, Rybnik 2010