SW1

SW1
W dniu 16 marca 1901 roku uruchomiono pierwszą linię wąskotorowego tramwaju elektrycznego (900 mm). Szybko rozwijająca się sieć linii tramwajowych wymagała zakupu odpowiednich wagonów. W roku 1901 zakupiono pierwszych 20 sztuk wagonów oznaczonych w Krakowie, jako SW1 (silnikowy wąskotorowy). Pojazdy wyprodukowane zostały w Galicyjskim Towarzystwie Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku. Już w roku 1902 tabor tramwajowy został powiększony do 30 wagonów silnikowych SW1. Pojazdy z pierwszej dostawy 3 szerokie okna boczne, zaś wozy z późniejszej dostawy posiadały po 6 wąskich okien. W roku 1912 gmina Kraków odkupiła 95% akcji od prywatnego przedsiębiorstwa i stała się głównym właścicielem komunikacji tramwajowej. Podjęto wówczas kroki do stworzenia pierwszych linii normalnotorowych. Pojawiły się wtedy pierwsze wagony normalnotorowe (SN1). Tramwaje typu SW1 okazały się bardzo wytrzymałe i niezawodne, czego przykładem jest fakt, iż wagony te kursowały aż do roku, 1953 kiedy zlikwidowano ostatnią linię tramwaju wąskotorowego. Pojazdy te trafiły następnie do Elbląga, Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza gdzie jeszcze przez lata były eksploatowane.

dane techniczne

ProducentGalicyjskie Towarzystwo Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku
Długość8400 mm
Szerokośćć1900 mm
Wysokość3300 mm
Masa własna8000 kg
Ilość miejscb.d.
Moc ciągła silników2 x 14 kW
Napięcie zasilania600 V
Prędkość max.b.d.

pocztówki

rysunki


SW1 (1-20)


SW1 (21-30)

zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego


?


14


28

źródło: www.nac.gov.pl » Narodowe Archiwum Cyfrowe

legenda

xx 123 - zdjęcie pojazdu obecnie eksploatowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu testowanego
xx 123 - zdjęcie pojazdu któremu zmieniono numer taborowy
xx 123 - zdjęcie pojazdu wycofanego z eksploatacji
xx 123 - zdjęcie pojazdu historycznego

info

Opracowanie: Michał Smajdor

Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1987,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 1, Rok 1990