miejsca gdzie kiedyś jeździły tramwaje

Ciągły rozwój miasta czy rosnąca liczba mieszkańców wymuszają przystosowanie się komunikacji miejskiej do nowych realiów. Nieustannie wymaga się korekty tras oraz częstotliwości kursowania danej linii ze względu na zapotrzebowanie. W przypadku linii autobusowych jest to mniej skomplikowane, gdyż taki rodzaj transportu jest bardziej elastyczny, który potrzebuje przede wszystkim rozwiniętego układu drogowego. W przypadku tras tramwajowych jest to większe przedsięwzięcie. Jednak pojawiają się przypadki w Krakowie, że występują miejsca gdzie kiedyś jeździły tramwaje. Poniżej przedstawiamy historię ulic oraz placów, na których przez wiele lat można było zobaczyć ten środek transportu. Obecnie w niektórych lokalizacjach można doszukać się elementów i pozostałości po dawnej linii tramwajowej. Ulice oraz place uporządkowano w kolejności alfabetycznej.

ul. Dworcowa

ul. Dworcowa odcinek linii normalnotorowej: od skrzyżowania z ul. Wielicką do okolic skrzyżowania z ul. Prokocimską.
» długość odcinka ok. 250m.
» otwarcie trasy: 31.12.1960r.
» zamknięcie trasy: tor prawy od skrzyżowania z ul. Wielicką do skrzyżowania z ul. Drewnianą używany awaryjnie.

czytaj dalej ...


ul. Grzegórzecka

ul. Grzegórzecka odcinek linii normalnotorowej: od Ronda Grzegórzeckiego do skrzyżowania z ul. Wandy.
» długość odcinka ok. 350m.
» otwarcie trasy: 13.10.1948r.
» zamknięcie trasy: 25.06.1966r.

czytaj dalej ...


Kombinat

Kombinat odcinek linii normalnotorowej: od ul. Ujastek do pętli Nowa Huta.
» długość odcinka ok. 300m.
» otwarcie trasy: 7.11.1952r.
» zamknięcie trasy: 3.11.1964r.

odcinek linii normalnotorowej: od ul. Ujastek do Kopca Wandy (po terenie dzisiejszego Kombinatu - wschodnia strona Kopca Wandy).
» długość odcinka ok. 1 000m.
» otwarcie trasy: 31.03.1954r.
» zamknięcie trasy: 3.11.1964r.

odcinek linii normalnotorowej: od Kopca Wandy do ul. Igołomskiej /Brama Nr 5/ (po terenie dzisiejszego Kombinatu).
» długość odcinka ok. 2 000m.
» otwarcie trasy: 31.03.1954r.
» zamknięcie trasy: 31.03.1967r.

odcinek linii normalnotorowej: Kopiec Wandy (łącznik nowego odcinka przy ul. Ujastek Mogilski do torowiska wzdłuż starej ul. Igołomskiej).
» długość odcinka ok. 250m.
» otwarcie trasy: 4.11.1964r.
» zamknięcie trasy: 31.03.1967r.

odcinek linii normalnotorowej: od ul. Igołomskiej do pętli Koksochemia.
» długość odcinka ok. 400m.
» otwarcie trasy: 31.03.1954r.
» zamknięcie trasy: 27.04.1962r.

czytaj dalej ...


ul. Lwowska

ul. Lwowska odcinek linii normalnotorowej: od ul. Na Zjeździe do ul. Limanowskiego.
» długość odcinka ok. 400m.
» otwarcie trasy: 20.02.1917r.
» zamknięcie trasy: 6/7.07.1979r.

czytaj dalej ...


ul. Modrzewskiego (obecna ul. Lubomirskiego)

ul. Modrzewskiego odcinek linii normalnotorowej: od Ronda Mogilskiego do pętli Dworzec Wschodni.
» długość odcinka ok. 600m.
» otwarcie trasy: 11.09.1964r.
» zamknięcie trasy: 07.11.1986r.

czytaj dalej ...


ul. Mostowa i ul. Podgórska

ul. Mostowa i ul. Podgórska odcinek linii wąskotorowej: od Placu Wolnica do końca ul. Mostowej (skrzyżowanie z ul. Podgórską).
» długość odcinka ok. 250m.
» otwarcie trasy /wąskotorowy tramwaj konny/: 31.10.1882r.
» otwarcie trasy /wąskotorowy tramwaj elektryczny/: 16.03.1901r.
» zamknięcie trasy: xx.01.1945r.

odcinek linii wąskotorowej: od ul. Mostowej do końca ul. Podgórskiej (skrzyżowanie z ul. Krakowską).
» długość odcinka ok. 135m.
» otwarcie trasy: 05.12.1936r.
» zamknięcie trasy: xx.01.1945r.

czytaj dalej ...


Plac Wolnica i ul. Bocheńska, ul. Gazowa oraz ul. św. Wawrzyńca

Plac Wolnica odcinek linii wąskotorowej: od ul. Krakowskiej do ul. Mostowej /odcinek używany liniowo/, od ul. Mostowej do ul. Gazowej (wjazd do zajezdni) /odcinek techniczny/.
» długość odcinka ok. 100m (od ul. Krakowskiej do ul. Mostowej), ok. 300m (od ul. Mostowej do zajezdni).
» otwarcie trasy /wąskotorowy tramwaj konny/: 31.10.1882r.
» otwarcie trasy /wąskotorowy tramwaj elektryczny/: 16.03.1901r.
» zamknięcie trasy: 13.02.1953r.

odcinek linii normalnotorowej: od ul. Krakowskiej do ul. Mostowej /odcinek używany liniowo a także końcówka awaryjna/.
» długość odcinka ok. 100m.
» otwarcie trasy: xx.xx.1955r.
» zamknięcie trasy: xx.xx.1986r.

odcinek linii normalnotorowej: od ul. Mostowej do ul. Gazowej (wjazd do zajezdni) /odcinek techniczny/.
» długość odcinka ok. 300m.
» otwarcie trasy: xx.xx.1955r.
» zamknięcie trasy: xx.xx.1968r.

odcinek linii normalnotorowej:od ul. Gazowej (wjazd do zajezdni) do ul. św. Wawrzyńca (połączenie z odcinkiem torowiska od strony ul. Starowiślnej) /odcinek techniczny/.
» długość odcinka ok. 150m.
» otwarcie trasy: xx.10.1955r.
» zamknięcie trasy: xx.xx.1968r.

czytaj dalej ...


Rynek Podgórski

Rynek Podgórski odcinek linii normalnotorowej: wokół placu.
» długość odcinka ok. 300m.
» otwarcie trasy: 13.12.1917r.
» zamknięcie trasy: xx.xx.1944r.

czytaj dalej ...


w przygotowaniu

» ul. Pomorska i Kazimierza Wielkiego,
» ul. Topolowa,
» Plac Kolejowy,
» Rynek Główny i ulice przylegające (ul. Grodzka, ul. Floriańska, ul. Sienna i Mały Rynek, ul. Sławkowska, ul. Szewska, ul. Wiślna),
» Walcownia.

info

Opracowanie: Michał Smajdor
Współpraca: Piotr Marczak

Źródła:
» Notatki i obserwacje własne,
» Materiały i studia sekcji historycznej MPK Kraków, Nr 2, Rok 1987,
» Mała Encyklopedia Krakowa, J. Adamczewski, Kraków 1999,
» Kraków, ulica imienia ... , T. Stanisławska-Adamczewska, J. Adamczewski, Kraków 2000,
» Mosty Krakowa, Michał Rożek, Kraków 2002,
» Kronika krakowskich linii tramwajowych 1882-2007, J. Osman, J. Koźmic, Kraków 2008,
» Krakowskie Tramwaje, Jacek Kołodziej, Rybnik 2010.